Ansökan till Vipassanakurs

Barnkurs, 8-12 år
Dhamma Sobhana
10 - 12 okt
Kursspråk: svenska
Steg 1

Välkommen till sidan för online-ansökan till Anapanakurser.

Dessa kurser ges för barn och ungdomar som vill lära Anapanameditation, dvs att iaktta den naturliga, normala andningen.

Läs all information på denna sida noggrant, särskilt kursföreskrifterna. Du måste följa dessa under kursen. Efter att du läst denna sida, klicka på “Nästa steg” längst ner på sidan så kommer du till ansökningsformuläret.

Syftet med kursen


Anapana är en enkel teknik som hjälper dig att lugna och koncentrera sinnet. Tekniken hjälper dig att bättre förstå dig själv och hur ditt sinne fungerar.

Regelbunden övning ger även många andra goda resultat:
 • Ökad koncentration och bättre minne
 • Ökad uppmärksamhet och sinnesnärvaro
 • Bättre självförtroende
 • Större förmåga att arbeta och studera
 • Mer välvilja för andra


Kursföreskrifter

Genom att lära Anapana utvecklar du mental styrka så att du kan undvika att skada dig själv och andra. Denna mentala styrka gör att du blir lyckligare och mer fridfull.

För att du ska kunna lära dig Anapana är det nödvändigt att du går med på att följa kursföreskrifterna nedan. Reglerna fungerar som ett stöd för din meditation och bidrar till att du inte gör eller säger något som skadar eller distraherar andra barn eller stör den goda atmosfären på kursen. .

Under det första meditationspasset blir du ombedd att upprepa följande fem föreskrifter eller löften. De är skrivna med fetstil och under varje löfte finns en förklaring. Läs dem noggrant så att du förstår vad de betyder:

Föreskrifterna

 • Jag avstår från att döda.
  Jag lovar att behandla andra varelser väl och inte döda eller skada dem på något sätt.
 • Jag avstår från att stjäla.
  Jag lovar att bara ta sådant som någon gett till mig och inte ta något som tillhör andra om de inte först gett sin tillåtelse.
 • Jag ska inte bete mig illa.
  Jag lovar att behandla andra pojkar och flickor som om det var mina bröder eller systrar eller bästa vänner.
 • Jag ska avstå från att ljuga, använda fula ord och tala illa om andra.
  Jag ska tala sanning och tala mjukt och vänligt, och inte ljuga eller säga något som skadar andra.
 • Jag ska avstå från att använda berusningsmedel.
  Jag lovar att inte använda alkohol, droger eller andra berusningsmedel, utan hålla sinnet rent och klart.
Jag lovar också att följa de instruktioner som ges under kursen så gott jag kan.

Tystnad (kurser för tonåringar)

På en del kurser för tonåringar är det tystnad under delar av kursperioden. Med tystnad menas tystnad i kropp, tal och sinne, dvs under vissa tider under kursen avstår man från all kommunikation med andra kursdeltagare vare sig det är genom gester, teckenspråk, skriva lappar osv.


Tidsschema under kursen

Tidsschemat kan variera beroende på var kursen hålls. Meditationspass på en halvtimme varvas med diskussion i grupp samt kreativa och fysiska övningar.
Ett exempel på tidsschema finns på hemsidan för kurser för barn och ungdomar.
Mer information finns på centrets hemsida, på den länk som anges i slutet av detta ansökningsformulär.Detta ansökningsformulär består av två sidor. Den första sidan fylls i av dig, eleven, och den andra sidan av din förälder eller vårdnadshavare. Du kan ansöka online eller ladda ner ett formulär som kan skrivas ut. Be din förälder/vårdnadshavare att läsa nästa stycke.

Information för föräldrar eller vårdnadshavare
De uppgifter du lämnar i ansökan och annars under ansökningsförfarandet kommer att behandlas konfidentiellt och lämnas ut endast om detta krävs enligt lag. Uppgifterna kommer att behandlas elektroniskt. Genom att ge in denna ansökan samtycker du till att Föreningen Vipassana Sverige behandlar de uppgifter som lämnats, i enlighet med den sekretesspolicy som gäller för kursen. Denna finns på centrets hemsida. En kopia kan erhållas från centret när som helst och den finns även tillgänglig på kursplatsen.

Klicka på “Nästa steg” för att gå vidare till formuläret för online-ansökan.
 

1Kommentarer